Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 2102, Praha 10

 

             Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 10

 

K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let.

 Do mateřské školy může být přijato dítě, které se  podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování účastnit pro trvalou kontraindikaci ( zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, § 50 ).

 

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je podmíněno zápisem v mateřské škole.

 

Při zápisu dítěte v mateřské škole předloží zákonný zástupce svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a očkovací průkaz dítěte.

 

Na zápis dítěte do mateřské školy není  právní nárok s výjimkou zápisu dětí s bydlištěm na území MČ Praha 10 a v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 

 

1. Trvalý pobyt zákoného zástupce dítěte na území městské části 

    Praha 10

2. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky

3. Děti zaměstnanců školství

4. Sourozenci dětí, které již danou mateřskou školu navštěvují.

5. O přijetí ostatních dětí rozhoduje ředitelka školy.

     

 

O přijetí do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce rozhoduje ředitelka školy ( zák. 561/2004 Sb., § 34 ).

 

 

 

 

 

 

Praha, 5.1.2009                                       Martina Drbohlavová

                                                                              ředitelka