Jdi na obsah Jdi na menu
 


Platby

  • úplata za předškolní vzdělávání - školní rok 2016-2017: 760,- Kč/měsíc
    splatná do 15. dne příslušného měsíce na účet č. 019-2000749379/0800,
    variabilní symbol obdrží rodič po nástupu dítěte do MŠ
  • platba stravného - viz kuchyně
  • výše vkladu do fondu rodičů na školní rok 2015-16 činí:

       výše vkladu bude stanovena po třídních schůzkách v září 2016

              splatnost I. pololetí

              splatnost II. pololetí

  •             č. účtu : 0292683359/0800, variabilni symbol totožný s v.s při platbě úplaty za předškolní vzdělávání