Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žádost o přijetí 2018.doc

 

Podmínky pro přijetí

Do mateřské školy přijímáme zpravidla dítě, které dosáhlo tří let věku, podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zápis do MŠ na následující školní rok probíhá v termínu určeném po dohodě se zřizovatelem, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být přijímány do MŠ i v průběhu školního roku, dovoluje-li to kapacita školy.
Dítě je přijímáno na základě žádosti rodiče (zákonného zástupce), o přijetí rozhodne ředitelka školy. Formulář žádosti si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole v určeném termínu nebo stáhnout z webových stránek školy. Po ukončení zápisu vedeném ve správním řízení, obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí - nepřijetí dítěte do MŠ. V případě přijetí bude Rozhodnutí uveřejněno na webu školy a na vývěsce školy. V případě nepřijetí bude rozhodnutí ředitelka školy zasláno poštou na adresu, kterou zákonný zástupce uvede v Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky, děti, které ke 31.8.2018 dosáhnou čtyř a tří let s trvalým bydlištěm v Praze 10.

Den otevřených dveří - školní rok 2018

I. 5.4. 2018 od 17.00 do 18,30 hodin

II. 12.4. 2018 od 17.00 do 18,30 hodin

Organizace: informace o organizaci a průběhu vzdělávání podá zájemcům ředitelka školy ve skupinách v časovém intervalu 17.00, 17,30, 18.00. Po celou dobu bude k dispozici prostor třídy, ve které se rodiče a děti mohou seznámit s vybavením a prostorem třídy za přítomnosti personálu školy.

 

Výdej žádostí - ke stažení na webových stránkách školy.                                

Příjem žádostí   - 10.5.2018 od 13,30 do 18.00 hodin                      

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte ( případně pověřená osoba s notářsky ověřeným pověřením ).

S sebou: žádost o přijetí, evidenční list potvrzený pediatrem, občanský průkaz, rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

 

Žádost o přijetí 2017.doc

Evidenční list 1.část

Evidenční list 2.část